ရွာေဖြပါ..........ဖတ္ပါ.........မွတ္သားပါ........ေလ့လာပါ.........လက္ေတြ႔လုပ္ပါ

28 November 2012

WinRar သံုးၿပီး Software ေတြကုိ Portable လုပ္မယ္

အရမ္းေကာင္းတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ပါ.....

WinRar ကေတာ့ ...စက္တိုင္းမွာရွိပါလိမ့္မယ္....အဲ့ဒါနဲ႕ပဲ..Portable လုပ္လို႕ရေၾကာင္းကိုျပထားပါတယ္....

နမူနာအျဖစ္......Mozillafirefox ကို လုပ္ျပထားပါတယ္.....

ေဆာင္ထားသင့္တဲ့စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ပါ.......


သည္မွာေဒါင္းပါkelvineinstein.blogspot.com မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment